Yabancılar Çalışma izni

yabancı çalışma izni uzatma gerekli evraklarYabancıların Çalışma İzinleri

Yabancıların Çalışma İzinleri
Turizm sektöründe yabancıların çalışma izinleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancıların çalışma izinleri işlemleri
Türkiye’de bulunan turizm işletmelerinde çalışmak isteyen yabancıların başvuruları bu sektörde değerlendirilir. Turizm sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Turizm İşletme Belgeli işletmelerde KOTA uygulaması
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 18. maddesinin, 4817 Kanunun 31. maddesi ile değişik (a) bendinde; “Belgeli işletmelerde Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilir.
Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10’unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça %20’ye kadar artırılabilir.” denilmektedir.

Yabancıların Çalışma İzinleri İşlemlerinde Yabancıdan İstenilen Belgeler
1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,
2.Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3.Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4.Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5.Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6.Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)
7.Yabancının alacağı göreve uygun bonservis (Belgeli işletmeler için gerekli)
8.Bağ-Kur kaydı ve borcu olmadığına dair yazının aslı. (Yabancının şirket sahibi veya şirket ortağı olması durumunda gerekli)

Yabancıların Çalışma İzinleri İşlemlerinde İşveren Kuruluştan İstenilen Belgeler
1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2.Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,
3.Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu,
4.Kuruluş yabancı sermayeli … DAHA FAZLASI →

yabancı çalışma izni uzatma gerekli evraklar