yabancı çalışma izni uzatma gerekli evraklar

Yabancıların Çalışma İzinleri

Yabancıların Çalışma İzinleri
Turizm sektöründe yabancıların çalışma izinleri
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancıların çalışma izinleri işlemleri
Türkiye’de bulunan turizm işletmelerinde çalışmak isteyen yabancıların başvuruları bu sektörde değerlendirilir. Turizm sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar.

Turizm İşletme Belgeli işletmelerde KOTA uygulaması
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 18. maddesinin, 4817 Kanunun 31. maddesi ile değişik (a) bendinde; “Belgeli işletmelerde Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilir.
Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10’unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça %20’ye kadar artırılabilir.” denilmektedir.

Yabancıların Çalışma İzinleri İşlemlerinde Yabancıdan İstenilen Belgeler
1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi,
2.Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar),
3.Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Pasaport sureti,
4.Türkçe tercümeli ve Noter / Konsolosluk Onaylı Diploma sureti
5.Özgeçmiş (1 adet / 2 sayfa, Türkçe olarak düzenlenecektir.)
6.Türkiye’den yapılacak başvurular için geçerli İkamet Tezkeresi noter onaylı sureti (Öğrenim amacıyla verilen ikamet izni hariç, İkamet Tezkeresinin süresinin en az altı ay olması ve başvurunun bu süre içerisinde yapılması zorunludur. Aksi halde yabancı yurt dışında uyruğunda bulunduğu veya daimi ikamet ettiği ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti temsilciliklerine başvurusunu yapacaktır.)
7.Yabancının alacağı göreve uygun bonservis (Belgeli işletmeler için gerekli)
8.Bağ-Kur kaydı ve borcu olmadığına dair yazının aslı. (Yabancının şirket sahibi veya şirket ortağı olması durumunda gerekli)

Yabancıların Çalışma İzinleri İşlemlerinde İşveren Kuruluştan İstenilen Belgeler
1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hitaplı çalışma izni talep dilekçesi,
2.Kurumun halen çalışan Türk ve yabancı tüm personel sayısını gösteren son aya ait Sigortalı Hizmet Listesi,
3.Kurumun son yıla ait, vergi dairesi veya yeminli mali müşavir onaylı Bilanço ve Kar/Zarar Tablosu,
4.Kuruluş yabancı sermayeli ise; Kurumun en son sermaye ve ortaklık yapısını gösteren Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya kuruluşça onaylı örneği,
5.İşyerinin bir önceki yıla ait en az 40.000 USD veya muadili döviz sağladığına ilişkin döviz bozdurum belgesinin aslı. (Belgeli işletmeler için gerekli)
6.İş sözleşmesi
7.Faaliyet belgesi.(Belgesiz işletmeler için gerekli)
8.Turizm İşletme Belgeli,Turizm Yatırım Belgeli veya Seyahat Acenta Belgeli ise buna ilişkin belgenin örneği.
9.Firma belgeli değil ise bunu belirtir dilekçe.

Ankara Kurumsal Danışmanlık yabancıların çalışma izinleri 20 yılı aşkın süredir Ankara, İstanbul ve İzmir ofisleri ile mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

yabancıların çalışma izinleri işlemleri
Yabancı sermayeli şirket kuruluş işlemleri, yabancıların çalışma izinleri, Yabancı personel çalışma izni, Yabancı ortaklara çalışma izni, yabancıların ikamet tezkeresi işlemleri mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

DİĞER SEKTÖREL DANIŞMANLIK HİZMETLERİMİZ
Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetleri
Turizm İşletme Belgesi İşlemleri
Milli Eğitim özel okul, dershane ruhsatları işlemleri
Maden Ruhsatları işlemleri
Sağlık ilaç, kozmetik ürün veya medikal ürün imalat ve ithalat izni işlemleri
Gıda ürünleri imalat ve ithalat izinleri
TSE, Garanti Belgesi vb işlemleri
yabancıların çalışma izinleri işlemleri mevzuatlara göre dosya hazırlama ve işlemlerin ilgili kurumlarda takibi danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Genel Koordinatör

yabancı çalışma izni, yabancı çalışma izni online başvuru, yabancı çalışma izni nasıl alınır, yabancı çalışma izni için gerekli evraklar, yabancı çalışma izni uzatma, yabancı çalışma izni başvuru, yabancı çalışma izni başvurusu, yabancı çalışma izni başvuru formu, yabancı çalışma izni dilekçe, yabancı çalışma izni belgeler, yabancı çalışma izni işlemleri, yabancı çalışma izni gerekli belgeler, yabancıların çalışma izni için gerekli belgeler , yabancı çalışma izni için gerekli evraklar, yabancılar çalışma izni, yabancılar çalışma izni talep dilekçesi

yabancı çalışma izni uzatma gerekli evraklar

Kategoriler