Yabancıların Çalışma İzinleri

Yabancıların Çalışma İzinleri Turizm sektöründe yabancıların çalışma izinleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yabancıların çalışma izinleri işlemleri Türkiye’de bulunan turizm işletmelerinde çalışmak isteyen yabancıların başvuruları bu sektörde değerlendirilir. Turizm sektöründe çalışma izni başvurusunda bulunmak isteyen işveren veya yabancılar, başvuru sırasında aşağıdaki belgeleri de ibraz etmek zorundadırlar. Turizm İşletme Belgeli işletmelerde KOTA uygulaması 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunun 18. maddesinin, 4817 Kanunun 31. maddesi ile değişik (a) bendinde; “Belgeli işletmelerde Bakanlık ve İçişleri Bakanlığı’nın görüşü alınarak Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen izinle yabancı uzman personel ve sanatkarlar çalıştırılabilir. Ancak bu şekilde çalıştırılan yabancı personelin miktarı toplam personelin %10’unu geçemez. Bu oran Bakanlıkça %20’ye kadar artırılabilir.” denilmektedir. Yabancıların Çalışma İzinleri İşlemlerinde Yabancıdan İstenilen Belgeler 1.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na hitaben yazılmış çalışma izni talep dilekçesi, 2.Yabancı Personel Başvuru Formu (4 nüsha / 3 sayfa, son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraflı, işveren ve yabancı personel tarafından imzalanmış gerçek nüshalar), 3.Türkçe tercümeli ve DEVAMINI OKU ..