Yabancılar Çalışma izni

türk kimliği için nereye başvuru yapılırTürk vatandaşlığına başvuru şartları

Türk vatandaşlığına başvuru nereye yapılır, Türk vatandaşlığına başvuru formu, Türk vatandaşlığına başvuru şartları, Türk Vatandaşlığı Mevzuatı, Türk vatandaşlık kanunu yönetmeliği, Türk vatandaşlık kanunu uygulama yönetmeliği, 

5901 SAYILI TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN AÇIKLAMA
A- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASI
1- Doğumla kazanılan vatandaşlık
1.1- Soy bağı ile kazanılan vatandaşlık
1.1.1- Türk vatandaşı baba veya anadan evlilik içinde doğan çocuk
1.1.2- Türk vatandaşı anadan yabancı babadan evlilik dışında doğan çocuk
1.1.3- Türk vatandaşı babadan yabancı anadan evlilik dışında doğan çocuk
1.1.4- On sekiz yaşından sonra yurtdışından doğuma ilişkin yapılan bildirimler
1.1.5- Türk vatandaşlığının doğum yeri esasına göre kazanılması
2- Türk vatandaşlığını sonradan kazanma yolları
2.1- Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığının kazanılması
2.1.1- Türk vatandaşlığının genel olarak kazanılması
2.1.2- Müracaat makamlarınca başvurunun işleme alınmasında uygulanacak
esaslar
2.1.3- Başvuru için gerekli belgeler
2.1.4- Komisyon tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar
2.1.5- İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturmaya ilişkin esas ve usuller
2.2- Türk vatandaşlığının istisnai olarak kazanılması
2.2.1- Başvuru için gerekli belgeler
2.3- Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması
2.3.1- Türk vatandaşlığının ikamet şartı aranmaksızın yeniden kazanılması
2.3.2- Türk vatandaşlığının ikamet şartına bağlı olarak yeniden kazanılması
2.3.3- Mülga 403 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununa göre Türk vatandaşlığını
kaybedenler
2.3.4- Başvuru için gerekli belgeler
2.4- Türk vatandaşlığının evlenme yoluyla kazanılması
2.4.1- Müracaat makamlarınca Başvurunun işleme alınmasında uygulanacak
esaslar
2.4.2- Başvuru için gerekli belgeler
2.4.3- Yurt içinden yapılan başvurularda yapılacak işlemler ve uygulanacak
esaslar
2.4.4- Komisyon tarafından yapılacak işlemler ve uygulanacak esaslar
2.4.5- İl Emniyet Müdürlüğünce yapılacak soruşturmaya ilişkin esas ve usuller
2.4.6- Yurt dışından yapılan başvurularda yapılacak işlemler ve uygulanacak
esaslar
2.5- Yetkili makam kararı ile Türk vatandaşlığını kazanmanın eş ve çocuklar
bakımından sonuçları
2.5.1- Başvuru için gerekli belgeler
2.6- Türk vatandaşlığının evlat edinilme yoluyla kazanılması
2.6.1- Başvuru ve yapılacak işlemler
2.7- Türk vatandaşlığının seçme hakkı ile kazanılması
2.7.1- Başvuru ve yapılacak işlemler

B- TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAYBI
1- Yetkili … DAHA FAZLASI →

türk kimliği için nereye başvuru yapılır