gemiadamı cüzdanı yenilemek

Gemi adamı olmak için gerekenler

Gemi adamı olmak için gerekenler

TC vatandaşı olmak.Denizcilik Müsteşarlığına bağlı olarak faaliyet gösteren ve Gemiadamı Cüzdanı tanzim etmeye yetkili olan Antalya Liman Başkanlığı mevcut olup, İstanbul, İzmir, Mersin, Samsun, Çanakkale, Trabzon, ve Antalya illerimizde bulunmaktadır. Her bölge liman müdürlüğüne bağlı sicil limanları bulunmaktadır.
Bu itibarla, söz konusu kanunun anılan hükmü uyarınca Antalya Emniyet Müdürlüğünce Gemiadamı cüzdanları tasdik (vize) edilir.

Antalya sicil limanı dışında diğer sicil limanlarından gelen vatandaşların talepleri yerine getirilememektedir.

Pasaport Şube Müdürlüğüne temdit (yeni süre uzatma) için gelen şahısların müracaat tarihlerinde cüzdanlarında vize bitim tarihine 1 yıldan fazla süre olan şahısların müracaatları genelgeler doğrultusunda dikkate alınmamaktadır. İşlem yaptırmak için gelen şahısların müracaat tarihinde cüzdanlarında 1 yıldan daha az bir süre kalması gerekmektedir.

12/11/2007 tarihinden itibaren ülkemizin de taraf olduğu ILO sözleşmesi çerçevesinde pasaportlara öngörülen standartlarda güvenlik özelliklerine sahip, makinede okunabilir yeni gemi adamı cüzdanlarının kullanımına geçilmiş olup, ellerinde eski tip gemi adamı cüzdanı bulunan şahısların müracaat esnasında STCW yeterlilik belgelerini de getirmeleri gerektiğinden STCW süresi 6 aydan az olan cüzdan sahiplerinin talepleri yerine getirilememektedir.

Kullanılamayacak halde yıpranmış olan ve kimlik bilgileri değişmiş veya Liman Başkanlığınca yanlış yazılmış olan Gemi adamı Cüzdanlarına vize işlemi yapılamamakta olup, şahıslar cüzdanların yenilenmesi için şahıslar Liman Başkanlığına yönlendirilmektedirler.

İşlem yaptırmak isteyen şahısların nüfus cüzdanları ile birlikte şahsen müracaatları gerekmekte olup, başkaları aracılığıyla işlem yaptırmak isteyenlerin talepleri yerine getirilememektedir.
Türk Gemiadamları Kütüğüne kayıt edilen her gemiadamına, harcı alındıktan sonra bölge müdürlüğü tarafından düzenlenen fotoğraflı Türkçe-İngilizce yazılmış gemiadamı cüzdanı verilir.
Kaptan, başmühendis/başmakinist ve zabit olan gemiadamlarına, ayrıca Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü tarafından beş yıl süreli olarak düzenlenen, fotoğraflı Türkçe-İngilizce yazılmış gemiadamı yeterlik belgesi (EK-13) verilir.
Gemiadamı sınavlarına giren ve sınavı başararak yeterlik derecesini yükselten gemiadamı, yeni gemiadamı yeterlik belgesi kendisine verilinceye kadar, eski gemiadamı yeterlik belgesi ile çalışabilir. Yeni gemiadamı yeterlik belgesi verilirken, eskisi geri alınarak iptal edilmek üzere Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğüne gönderilir.
KKTC vatandaşlarına ait Gemi Adamı Cüzdanlarına da vize verilmektedir.
Gemiadamı Cüzdanları şahısların bizzat kendilerine veya noterden vekil tayin ettikleri bir şahsa teslim edilmektedir.
Bölge Müdürlüğü ve Liman Başkanlıklarınca sınırlı yeterlikler haricindeki zabitan sınıfı gemiadamları ile telsiz zabitleri ve stajyerlere gemiadamı yeterlilik belgesinide içeren “5” yıl geçerli Gemiadamı Cüzdanı verilmekte, tayfalar ile sınırlı vardiya zabiti, sınırlı kaptan, sınırlı makine zabiti, sınırlı başmakinist yeterlikli gemiadamları ile yardımcı sınıf gemiadamları, yat kaptanı ve balıkçı sınıfı gemiadamlarına gemiadamı cüzdanından bağımsız “Gemiadamı Belgesi” “PVC Kart” verilmektedir.

PVC kart şeklinde düzenlenen “Gemiadamları Belgesi” pasaport yerine geçerli bir belge olarak tasdik (vize) edilmediğinden anılan belge ile uluslar arası sularda faaliyet gösteren gemilerde çalışacak gemiadamlarının “Gemiadamı Belgesi” ile birlikte geçerli pasaportlarınıda yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. PVC Kart sahibi olanların işlem yaptırmak için Emniyet Müdürlüğüne gelmelerine gerek yoktur.

Gemi adamı cüzdanı, gemi adamı cüzdanı yenileme, gemi adamı nasıl olur,

gemiadamı cüzdanı yenilemek

Kategoriler